AUDIO BM
ZAŠTITA OD BUKE

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

ZAŠTITA OD BUKE

Kako buka utiče na oštećenje sluha?

Čovek je od svog rođenja izložen dejstvu buke. Buka je neželjeni zvuk, koji je jedan od vodećih uzroka oštećenja sluha kod ljudi. Usled gubitka sluha prouzrokovanim bukom, oštećenje sluha se javlja prvo u delu visokih frekvencija i zbog toga ljudi koji borave u bučnom okruženju prvo počnu slabije da čuju zvuke visokih frekvencija kao što su ženski i dečiji glasovi. Ovakva oštećenja sluha su najčešća kod ljudi koji rade u fabrikama teške industrije (livnice, kovačnice, rad sa kompresorima, rad na bučnim mašinama…), a pojavljuju se i kod ljudi koji su često izloženi glasnoj muzici.

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

ZAŠTITA OD BUKE

Kako zaštititi sluh od buke?

Najbolja zaštita sluha od buke je redovno nošenje čepova za buku, čija je funkcija da spreče visoke tonove koji oštećuju sluh da uđu u ušni kanal.

Nepravilno postavljanje i upotreba zaštite za sluh mogu prouzrokovati nelagodnost i prekomerno slabljenje sluha.

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

ZAŠTITA OD BUKE

Čepovi za buku

Postoje različiti tipovi čepova za zaštitu od buke, koji su prilagođeni različitoj nameni:

  • ČEPOVI ZA MUZIČARE
  • ČEPOVI ZA INDUSTRIJU
  • ČEPOVI ZA STRELJANU

Nelinearni akustični filteri pružaju veliki otvoreni prolaz vazduha u uvo, smanjeni efekat okluzije, a u isto vreme održavaju uvo ventiliranim za maksimalnu udobnost korisnika.
Linearni akustični filteri koriste membrane prema našoj patentiranoj membranskoj tehnologiji. Membrana je napravljena od providnog materijala i to omogućava optimalno disanje filtera, a vlaga može da izađe iz ušnog kanala, održavajući ušni kanal hladnim i pružajući celodnevnu udobnost. Napredna membrana je podešena da održava prirodan sluh, a govor se jasno čuje.

Svaki čep se pravi po meri korisnika i prilagođen je isključivo njegovim potrebama.
Čepovi za buku se biraju na osnovu različitih kriterijuma.
Neki od njih su: količina potrebnog prigušivanja zvuka, udobnost koju nude korisniku, okruženje na radnom mestu i moguća potreba za komunikacijom.

Jedan čep može imati više filtera, koji odgovaraju različitim potrebama korisnika. Filteri se lako i brzo menjaju, a korisniku pružaju sigurnu zaštitu sluha.

Na čepovima može biti ugravirano ime korisnika ili tekst po želji i tako svaki korisnik dobija personalizovane čepove.

Pre odluke o kupovini čepova za buku najbolje je da se posavetujute sa našim stručnim kolegama. Pozovite nas ili posetite neku od naših Audio BM poslovnica i porazgovarajte sa našim ljubaznim stručnjacima.