USLOVI ONLINE KUPOVINE

Poštovani potrošači,

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe internet sajta DOO Audio BM Novi Sad. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). DOO Audio BM Novi Sad zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. 

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.audiobm.rs  i svim njegovim sadržajima.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Prodavac je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji I zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe ili pružanju usluga. Sve sadržaje www.audiobm.rs sajta korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i prodavac se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Na osnovu odredbe čl.12. i čl.26. Zakona o zaštiti potrošača DOO Audio BM Novi Sad svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.audiobm.rs obaveštava:

- da se osnovna obeležja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.audiobm.rs

- da je DOO Audio BM Novi Sad privredno društvo sa registrovanim sedištem u Novom Sadu, Vuka Karadžića 1, sa matičnim brojem: 08402680; šifra delatnosti 4646, PIB: 100239068 , broj telefona: 021/571-606, broj faksa: 021/571-100, mejl adresa: office@audiobm.rs

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše internet prodavnice www.audiobm.rs smatra prodajom na daljinu

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.audiobm.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal

- da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje , obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.audiobm.rs;

- da kupljene proizvode isporučujemo putem kurirske službe, na način kako je to definisano u delu :”Uslovi isporuke”

- da potrošač proizvode koje kupuje putem internet prodavnice www.audiobm.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke.

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster “naručite” poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručene robe

- da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe koja je definisana u Deklaraciji;

- DOO Audio BM Novi Sad je odgovorno za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelasaka na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi DOO Audio BM Novi Sad.

-  Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. DOO Audio BM Novi Sad je spreman da potrošaču pruži pomoć, u slučaju potrebe.

- da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod, u roku od 14 dana na način kako je to definisano u delu : “Pravo na odustajanje”

- da za proizvode koji su poručeni putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.

Način i postupak izjavljivanja reklamacije objašnjen je u delu pod nazivom “reklamacija”

USLOVI ISPORUKE

Rok isporuke

Rok isporuke je do 5 radnih dana.

Preuzimanje pošiljki i troškovi isporuke

Naručene proizvode Vam šaljemo kurirskom službom Post express koja isporuku vrši na teritoriji Republike Srbije. Cenovnik kurirske službe Post express možete videti na sajtu  www.postexpress.rs  Troškove isporuke snosi kupac.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, putem email-a office@audiobm.rs

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme NARUČITE saglasni ste sa uslovima isporuke.

 

REKLAMACIJA I ZAMENA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ovim putem Vas obaveštavamo da reklamaciju na kupljenu robu možete izjaviti na sledeće načine:

  1. pozivanjem broja: 021/3000-400  (broj za reklamacije)
  2. elektronski na mejl office@audiobm.rs
  3.  u svim maloprodajnim objektima DOO AUDIO BM NOVI SAD u Srbiji

Prilikom reklamacije robe dužni ste da nam uz robu koju reklamirate dostavite original ugovora na daljinu na uvid, a kopiju ugovora na daljinu da nam predate.

U pogledu načina i rokova rešavanja reklamacija trgovac je dužan da se pridržava Zakona o zaštiti potrošača.

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji Vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) sa fotografijom i opisom uočenog oštećenja ili manjka delova. Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. 

Reklamacije zbog nesaobraznosti  robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba neodgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na office@audiobm.rs. i opišete kakav problem imate.

U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti da je zavedena vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste, odnosno 30 dana za tehničku robu. Prilikom rešavanja reklamacije, prodavac je dužan da se pridržava odredbi zakona o zaštiti potrošača. 

Način plaćanja 

Plaćanje pouzećem.

Prilikom preuzimanja pošiljke koju ste poručili putem našeg sajta plaćanje porudžbine se vrši u gotovom novcu u dinarskoj valuti na ruke kuriru kurirske službe koji Vam donosi pošiljku.

 

NARUČIVANJE

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice www.audiobm.rs potrebno je da ispratite sledeće korake:

  1. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
  2. Pregled Korpe
  3. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
  4. Pregled i potvrda porudžbine 

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane prodavca na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Slanje dokumentacije na mail

Prihvatanjem Uslova on line kupovine i Politike privatnosti i ostavljanjem Vaše mail adrese dajete saglasnost trgovcu da Vam se račun, ugovor o prodaji na daljinu, obaveštenja, obrazac odustanka od ugovora i sva ostala dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

U skladu sa Zakonom  o zaštiti potrošača kupovina preko naše internet prodavnice www.audiobm.rs smatra se  prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, bez navođenja razloga I dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe koji padaju na teret potrošača. Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, po osnovu ugovora, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu. Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Trgovac ima pravo da  odbije zahtev potrošača ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je kupac robom neadekvatno ili  nepravilno rukovao ili je oštetio. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju: isporuke robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče I koje mogu nastati u toku roka za odustanak, isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno  personalizovane, isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta  ili ima kratka rok trajanja; isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja I higijenskih razloga I koja je otpečaćena nakon isporuke. Podaci ostavljeni u ovom obrascu će se koristiti isključivo u svrhu sprovođenja obaveza vezanih za odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, koji je ujedno I osnov za obradu.

Predugovorno obaveštavanje o mogućnosti za pokretanje postupka za vansudsko rešavanje sporova

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača trgovac odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa zakonom. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.