Kućne medicinske aparate koje možete pronaći u AUDIO BM-u: Samomerači krvnog pritiska, Inhalatori Citizen, Antidekubit dušeci, Digitalni termometri, Dijagnostička vaga, Sleep Apnea uređaj, Tinitus jastuk, Pulsni oksimetri.


merac-krvnog-pritiska

SAMOMERAČI KRVNOG PRITISKA - Danas postoje određena preventivna pomagala, precizni aparati, koji nam pomažu u svakom trenutku. Hipertenzija, ili povišeni krvni pritisak, jeste najrasprostranjenija bolest u celom svetu. Uz pomoć automatskih digitalnih samomerača krvnog pritiska, uvek možete kontrolisati svoje opšte stanje organizma.

inhalatori-citizen

INHALATORI - Svi oni koji pate od raznih alergija, problema sa sinusima ili bronhijama znaju vrlo dobro koliko problema možemo imati u određenim periodima tokom godine. Zato uvek treba pomoći samom sebi, svojoj deci ili bližnjima sa kojima živimo. Moderni Citizen inhalatori upravo služe za idealnu pomoć u takvim trenucima.

antidekubit-duseci

ANTIDEKUBIT DUŠECI - Antidekubit dušek namenjen je za prevenciju i lečenje pacijenata sa rizikom od ulkusa/dekubita koji nastaje pod pritiskom od dugotrajnog ležanja u krevetu. Sprečava nastajanje novih ulkusa/dekubita i omogućava sušenje i brzo zarastanje postojećih.

digitalni-termometri

DIGITALNI TERMOMETRI - Merenje temperature je svima svojstveno kada nas zadesi prehlada tokom prelaznih perioda u jesen i na proleće. Isto tako, tok određenih bolesti može se pratiti merenjem telesne temperature, i na osnovu toga doktor može proceniti delotvornost započetog lečenja.

dijagnosticka-vaga

DIJAGNOSTIČKA VAGA - Vaga nije namenjena za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom odgovorne osobe. Deca bi trebala da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala sa vagom.

pulsni-oksimetar

PULSNI OKSIMETAR - Pulsni oksimetar je uređaj koji vrši proveru saturacije kiseonika u krvi kao i rada srca (puls). Stoga je važan parametar za procenu respiratorne funkcije i omogućava rano otkrivanje hipoksije.

tinitus-jastuk

TINITUS JASTUK - Zvučni jastuk izgleda kao svaki normalan jastuk, međutim on ima dva stereo zvučnika ugrađena duboko unutar antialergijskog dela, tako da nećete nikako fizički osetiti zvučnike ležeći na njima.