Za slušanje tihih i udaljenih zvukova

SmartSound Whisper – je namenjen slušanju tihih i udaljenih zvukova.
Tihe i udaljene zvuke je često teško razumeti.

Whisper pojačava tiše zvuke tako da ih možete jasnije razumeti.

Za udaljene zvuke – Slabe i udaljene zvuke možete lako prečuti ili se morate napregnuti da ih pravilno čujete.

Sa Whisper- om – Whisper Vam “približava” tiše zvuke tako da možete bolje da ih čujete, dok ostali zvuci ostaju nepromenjeni.

 

 

 

SmartSound Whisper

Nucleus Freedom takođe ima sposobnost da pojača tihe zvuke što omogućava da ih lakše čujete. Whisper može da registruje tiše zvuke, na primer glasove ljudi koji govore na većoj udaljenosti, kao i druge slabe zvuke koje je teško čuti i razumeti. On Vam omogućava da čujete i one zvuke koji bi inače bili previše tihi da biste mogli da ih razaznate..

 

  • Razgovarajte sa osobom u drugoj sobi
  • Uživajte u tišim zvucima prirode
  • Slušajte emisije na televiziji, a da pritom ne ometate druge