Zvuk možemo primiti na dva načina, vazdušnom provodljivošću preko ušnog kanala, bubne opne i slušnih koščica, i koštanom provodljivošću gde se zvuk prenosi direktno preko vilice i lobanje zaobilazeći spoljašnje i srednje uvo.

U većini slučajeva, ljudima sa oštećenjem sluha će odgovarati standardni uređaji koji radi na bazi vazdušne provodljivosti. Oni se smeštaju u ušni kanal ili iza uva. Ipak, nekim ljudima ovakav tip uređaja ne pomaže.

Baha sistem je zasnovan na koštanoj provodljivosti, koristi titanijumski implant koji se smešta u lobanju iza uva. Nosač procesora povezuje procesor sa implantom u kosti i na taj način se stvara direktna koštana provodljivost.

Za razliku od ovoga, standardni koštani provodnici indirektno se povezuju na kost preko neoštećene kože i rade tako što vrše pritisak kroz kožu. Direktna koštana provodljivost obezbeđuje kvalitet zvuka koji je superioran u odnosu na standardne koštane provodnike, s obzirom da zvuk nije oslabljen prolaskom kroz kožu.

Procesor mora da škljocne da bi nalegao na nosač. Nosač procesora je povezan sa titanijumskim implantom smeštenim u kost.

Direktna koštana provodljivost

  1. Baha procesor prima zvučne talase
  2. Zvučni talasi zaobilaze funkciju srednjeg uva i prenose se direktno u zdravu kohleu

Za ljude koji su gluvi na jedno uvo

Za ljude koji su gluvi na jedno uvo, Baha sistem omogućava da se zvuk čuje sa „gluve“ strane, obezbeđujući normalno slušanje u suprotnom uvu. Ovo je moguće jer se zvučni talasi prenose kroz lobanju u zdravu kohleu na suprotnoj strani.

  1. Baha procesor prima zvučne talase
  2. Zvučni talasi preko koštane provodljivosti putuju do zdrave kohlee na suprotnoj strani
  3. Zdrava kohlea prima zvuk

Oseointegracija

Baha tretman uključuje klinički postupak tokom kojeg se mali titanijumski implant ugrađuje u kost. Implant se vezuje sa okolnim tkivom – ovaj proces je poznat kao oseointegracija. Dugoročni uspeh Baha rehabilitacije se zasniva na činjenici da se stvara aktivna veza između tkiva i implanta na molekularnom nivou. Kost ne samo da prihvata implant već se implant sjedinjuje s njom.