Baha – Implant za koštanu provodljivost zvuka

Baha sistem koristi prirodnu sposobnost tela da provodi zvuk. Kost, kao i vazduh, može da provodi zvučne vibracije. Za ljude sa gubitkom sluha, ovo je način za opažanje zvuka. Tipični slušni aparati se oslanjaju na vazdušnu provodljivost i srednje uvo koje funkcioniše. U slučajevima gde funkcija srednjeg uva može biti blokirana ili oštećena, Baha sistem može biti bolja opcija s obzirom da sasvim zaobilazi srednje uvo. Zvuk se šalje oko oštećene ili problematične oblasti, prirodno stimulišući kohleu preko koštane provodljivosti. Kada kohlea primi ove zvučne vibracije, organ „čuje“ na isti način kao preko vazdušne provodljivosti; zvuk je pretvoren u nervne signale i prenosi se u mozak omogućujući pacijentu da zapazi zvuk.

Baha sistem:

 1. Procesor preuzima zvučne vibracije.
 2. Nosač procesora je prikačen na procesor i implant. Nosač procesora prenosi zvučne vibracije iz procesora na implant.
 3. Mali titanijumski implant je smešten u kost iza uva gde se sjedinjuje sa živom kosti. Ovaj proces se naziva oseointegracija. Implant prenosi zvučne vibracije do zdrave kohlee.

Baha sistem se preporučuje za tri različita tipa slušnih oštećenja unutar specifičnih audioloških indikacija:

 1. Konduktivna slušna oštećenja
 2. Mešovita slušna oštećenja
 3. Jednostrana gluvoća

Uzroci slušnih oštećenja mogu biti urođeni ili stečeni i uključuju:

 • malformacije slušnog kanala ili srednjeg uva
 • infekcije slušnog kanala koje dovode do hroničnog curenja iz uva

Kako procesor izgleda?

Baha procesor mora da škljocne kada se postavlja na nosač. Procesor je mali, diskretan i raspoloživ je u različitim bojama. Kontrole jačine su zgodno locirane za jednostavno podešavanje.

Slika Baha sistema

 

 1. Baha procesor
 2. Nosač procesora
 3. Titanijumski implant

Za vašu konačnu odluku najbolje je da se posavetujute sa našim stručnim kolegama. Pozovite nas ili posetite neku od naših Audio BM poslovnica i porazgovarajte sa našim ljubaznim stručnjacima.