Provox LaryTube

Kanila (cevčica) Provox LaryTube je meka i ugodna, izrađena od providnog silikona i može se nabaviti u nekoliko dužina i prečnika i u tri različite izrade:

  1. Fenestrated (fenestrirana) (s rupicama), ako koristite vokalnu protezu za komuniciranje i vaša vokalna proteza i fistula su na uobičajnom mestu. Provox četkica (Provox Brush -7204) koja se koristi za čišćenje Provox proteze, takođe je pogodna za čišćenje rupica na ovoj kanili.
  2. Standard, ako ne koristite govornu protezu za komunikaciju ili ako je potrebno napraviti fenestraciju kako bi se proteza stavila na neuobičajeno mesto.
  3. With Ring (sa prstenom), nosi se u kombinaciji s Provox Adhesive podloškom. To znači da se kanila može umetnuti ili skinuti dok podložak ostaje pričvršćen na kožu.

Prednosti Provox LaryTube

Ovo je prednost u sledeća tri slučaja:

  • Ako morate koristiti LaryTube ali ne želite nositi podložak.
  • Ako koristite podloške/HME uređaje tokom dana ali ne trebate nositi LaryTube tokom noći.
  • Ako kombinacija LaryTube cevčice i podloška bolje zatvara kod običnog govora i govora bez korišćenja ruku.

Glavna prednost

Glavna prednost koja cevčicu Provox LaryTube odvaja od klasičnih kanila za laringektomiju jeste ta da ona može na sebi imati HME Cassette i/ili automatski govorni ventil. Do pronalaska cevčice Provox LaryTube, nije bilo jednostavnog načina kombinovanja HME kasete ili automatskog govornog ventila sa cevčicom za laringektomiju. Osim toga, zahvaljujući konusnoj i anatomski oblikovanoj izradi, kanila čvrsto prijanja uz stomu kada se koristi tokom govora.

Dakle, ako je vaša koža preosetljiva na podloške i/ili često tokom govora gubite vazduh, umesto njih možete koristiti kanilu LaryTube sa prstenom. Podložak Provox OptiDerm predstavlja optimalan izbor za smeštanje HME-a u razdoblju odmah nakon operacije ili nakon postoperativnog zračenja kada je prostor oko stome jako osetljiv. Međutim, tokom otprilike šest nedelja razdoblja zračenja, ako još uvijek osećate nadraženost kod korišćenja podloška OptiDerm, lekar vam može propisati LaryTube sa prstenom. Ne zaboravite da za vreme samog zračenja ne smete nositi podložak.

 

*Tabela se povlači u pravcu levo-desno.

Podaci za naručivanje

STANDARD

FENESTRATED

WITH RING

ID

OD

L

Šifra

ID

OD

L

Šifra

ID

OD

L

Šifra

LaryTube 8/27 

9.5

12.0

27

7601

-

-

-

-

-

-

-

-

LaryTube 8/36

9.5

12.0

36

7602

9.5

12.0

36

7637

9.5

12.0

36

7624

LaryTube 8/55 

9.5

12.0

55

7603

9.5

12.0

55

7638

9.5

12.0

55

7625

LaryTube 9/27 

10.5

13.5

27

7605

-

-

-

-

-

-

-

-

LaryTube 9/36 

10.5

13.5

36

7606

10.5

13.5

36

7640

10.5

13.5

36

7626

LaryTube 9/55 

10.5

13.5

55

7607

10.5

13.5

55

7641

10.5

13.5

55

7627

LaryTube 10/27 

12.0

15.0

27

7609

-

-

-

-

-

-

-

-

LaryTube 10/36 

12.0

15.0

36

7610

12.0

15.0

36

7643

12.0

15.0

36

7628

LaryTube 10/55 

12.0

15.0

55

7611

12.0

15.0

55

7644

12.0

15.0

55

7629

LaryTube 12/27 

13.5

17.0

27

7613

-

-

-

-

-

-

-

-

LaryTube 12/36 

13.5

17.0

36

7614

13.5

17.0

36

7646

13.5

17.0

36

7630

LaryTube 12/55 

13.5

17.0

55

7615

13.5

17.0

55

7647

13.5

17.0

55

7631

 

Provox LaryTube
standard uključuje: 
5 komada HiFlow
kaseta (7241).
Provox LaryTube
fenestrated uključuje: 
5 komada HiFlow
kaseta (7241) i 1 kom 
Provox Brush (7204).
Provox LaryTube sa
prstenom uključuje: 
5 komada HiFlow
kaseta (7241) i  1 kom
FlexiDerm ovalnog 
podloška (7254).
 
ID = unutrašnji prečnik, OD = spoljašnji prečnik, L = dužina (u mm).

Provox LaryButton

Provox LaryButton je kratka, samozadržavajuća, trahealna kanila izrađena od silikona. Baš kao i Provox LaryTube, ona održava otvor traheostome i deluje kao držač uređaja za rehabilitaciju Provox sistema koji uključuje obične HME Cassette i Provox FreeHands HME.

Provox LaryButton se može nabaviti za četiri različita prečnika otvora i u dve različite dužine. Glavna razlika između LaryButton i LaryTube je u tome što je LaryButton samozadržavajuća cevčica u stomi. Kad se jednom umetne, ostaje na svom mestu i koristi prednosti elastičnosti trahealnog otvora koji pomaže da je zadrži na mestu i stvara spoj koji ne propušta vazduh. Naravno, takođe pomaže u sprečavanju sužavanja traheostome.

Ako je potrebno, mogu se koristiti LaryClip krilca koja služe za dodatno pričvršćivanje LaryButton kanile, kako bi se sprečilo slučajno pomeranje..

Podaci za naručivanje 
  OD  
  L  
  Šifra  
Provox LaryButton 12/8
12
8
7671
Provox LaryButton 14/8
14
8
7672
Provox LaryButton 16/8
16
8
7673
Provox LaryButton 18/8
18
8
7674
Provox LaryButton 12/18
12
18
7685
Provox LaryButton 14/18
14
18
7686
Provox LaryButton 16/18
16
18
7687
Provox LaryButton 18/18
18
18
7688
Nesterilno, za ličnu upotrebu. Maksimalni rok korišćenja 6 meseci.
Provox LaryButton Sizer Kit (set za izbor kanile odgovarajuće veličine)
7690
Nesterilno, za višekratnu upotrebu, može se sterilisati.
OD = spoljašnji prečnik, L = dužina (u mm).