Provox HME sistem

Izmenjivač toplote i vlage (HME)

Nakon laringektomije, vaš nos i gornji disajni putevi više ne rade kako bi „klimatizovali“ vazduh koji udišete.
To često za posledicu ima prekomerno stvaranje sluzi i kašljanje, gubitak daha i gubitak snage.

Međutim ako na stomi imate HME vaše će se komplikacije ublažiti.

 • temperatura vazduha koji udišete će biti viša
 • vazduh koji udišete će biti vlažniji
 • povećaćete svoj “otpor disanja” (to je vrlo važno za maksimalno korišćenje pluća)
 • “klima” Vašeg sistema za disanje će biti konstantna i manje osetljiva na sezonske promene ili promene temperature i vlažnosti spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora

Višestruke studije utvrdile su da redovna upotreba HME-a poboljšava kvalitet života. To je zato što manje kašljete i stvarate manje sluzi. Utvrđeno je da su stanja poput depresije, teskobe, umora i nedostatka sna sve ređa, a društveni aspekt života sve bolji. Upotreba HME-a može poboljšati i vaš TE-govor.

Klinička istraživanja su pokazala da kvalitet Vašeg glasa može biti bolji kada za zatvaranje ili blokiranje stome tokom govora koristite HME umesto prsta ili palca. Upotreba HME-a tokom govora olakšava održavanje bolje higijene jer sprečava neposredno pipanje stome (prljavim) palcem ili prstom.

Provox HME Cassettes (kasete)

Provox HME Cassette deluju na način da sakupljaju vlagu i toplotu iz vazduha koji izdišete i vraćaju ih u vazduh koji udišete.

Druga prednost Provox HME Cassette je da vazduh ulazi i izlazi kroz otvore sa strane, čime se sprečava nastajanje mokrih mrlja na odeći. Ova kaseta takođe sprečava slučajno blokiranje otvora posteljinom ili odećom.

Provox HME Cassette imaju i ventil s oprugom koju, kad govorite, morate snažno pritisnuti kako biste postigli dobar kvalitet glasa i sprečili izlaženje vazduha tokom govora.

Postoje dva različita tipa Provox HME Cassette: Normal za redovne svakodnevne aktivnosti i HiFlow za situacije kada je potrebno uspostaviti normalno disanje s manje otpora (tokom fizičke aktivnosti ili kada pacijent po prvi put koristi HME).

Kasete su namenjene za jednokratnu upotrebu i moraju se menjati najmanje svaka 24 sata.

Podaci za naručivanje  
 Količina 
 Šifra
Provox HME cassette XtraMoist 
30 kom
7290 
Provox HME cassette XtraFlow
30 kom
7291
Nesterilno, za jednokratnu upotrebu (maks. 24 sata).

Provox FreeHands FlexiVoice

Želite li razgovarati a da ne koristite prst ili ruku, razmislite o uređaju Provox FreeHands HME. Ovaj inovativni uređaj kombinacija je posebno dizajniranog HME-a i automatskog, traheostomatskog ventila koji zatvara stomu tokom govora ali ostaje otvoren tokom disanja.

Uređaj Provox FreeHands HME ima i podesiv mehanizam za ublažavanje kašlja, mogućnost “isključivanja” ventila tokom fizičke aktivnosti i tri različite membrane za podešavanje količine snage potrebne za zatvaranje uređaja kod govora.

*Tabela se povlači u pravcu levo-desno.

Podaci za naručivanje 
 Šifra
Provox FreeHands HME
7760
 • 1 ventil (kućište) sa srednjom membranom (sa plavom tačkom)
 • 5 FreeHands HME Cassettes (7712)
 • 2 Provox XtraBase podloška (7265)
 • 1 set za podešavanje (7719)
 • 1 govorna membrana, laka (bela tačka) (7713)
 • 1 govorna membrana, jaka (zelena tačka) (7715)
 • 1 kutija za čišćenje i skladištenje (7718)
 • 5 maramica za pripremu kože

Podlošci

Kaseta Provox HME najčešće se pričvršćuje samolepljivim držačem (često se naziva “podložak”) koji pričvršćujete preko stome.

Kvalitet i oblik podloška su vrlo važni jer je njegova primarna svrha da drži HME i da obezbedi sigurno prijanjanje na kožu. Kod nekih laringektomisanih vazduh lako prolazi kroz vokalnu protezu (bez previše otpora) i oni ne moraju previše paziti na čvrstoću spoja.

Drugi međutim trebaju podloške koji se čvršće drže kako bi izbegli česte zamene.

Osim toga, ako se podložak ne zalepi čvrsto na kožu, vazduh koji izdišete će Vam „pobeći“ tokom govora pa će Vaš glas biti slab i/ili ćete stvarati zvukove koji ometaju govor.

Mogu se nabaviti četiri različite vrste podložaka Provox Adhesive, sa tri različita kvaliteta lepljenja i u dva različita oblika (ovalni i okrugli). Vrste i karakteristike su sledeće:

 • OptiDerm, izrađen od materijala ugodnih za kožu. Može se koristiti od prvog dana nakon operacije ili za osetljivu kožu i traje u proseku oko 36 sati. Za ovaj podložak rado se odlučuju pacijenti kojima klasična „lepila“ nadražuju kožu.
 • FlexiDerm, ima izuzetno jaka lepljiva svojstva ali je pogodniji od OptiDerm-a. Ovaj podložak je najpopularniji i traje u proseku 48 sati. Posebno je pogodan za pacijente sa dubokom i/ili nepravilnom stomom ili one koji preferiraju veoma mekan i fleksibilan podložak.
 • Regular, standardni transparentni podložak. Ovaj podložak koji se jednostavno skida traje u proseku 24 sata. Preporučuje se za osobe sa normalnom stomom i kožom.
 • XtraBase, za duboke ili nepravilno oblikovane stome. Ovaj podložak ima jedinstveni oblik i ojačano središte, a idealan je za osobe s dubokim stomama ili one koje koriste automatski traheostomatski ventil kao što je Provox FreeHands HME.
Podaci za naručivanje
 Količina 
 Šifra
FlexiDerm Oval (ovalni)
20 kom
7254
FlexiDerm Round (okrugli)
20 kom
7253
XtraBase
20 kom
7265
Nesterilno, za jednokratnu upotrebu.