Tympstar PRO Timpanometar

Karakteristike: 

  • Klinički timpanometar
  • Touch-screen displej u boji
  • Automatska timpanometrija 226 Hz, 678 i 1000 Hz
  • Skrining refleksa,određivanje praga refleksa, određivanje slabljenja refleksa
  • ETF test (očuvana bubna opna, perforirana bubna opna, patulozna ET)
  • IPSI i Contra lateralna stimulacija
  • GSI Suite softver (kompatibilan sa NOAH)
  • Mogićnost štampe preko externog štampača
Kategorija:

Opis

Timpanometar GSI TimpStar Pro ™ nudi sveobuhvatne mogućnosti ispitivanja srednjeg uha koje podržavaju potrebe slušnih zdravstvenih radnika.

Promenite parametre u letu ili protumačite rezultate timpanometrijskih testova pomoću ekrana osetljivog na dodir.

Protokoli se mogu konfigurirati na timpanometru kako bi se optimizirala efikasnost i radni tok; fleksibilnost unapred definisanih protokola štedi vreme i stvara doslednost u postupcima procene sluha.