Puma audiometrijska kabina

Karakteristike:

  • Zvučno izolovana kabina se može koristiti samo za audiometrijske preglede.
  • Dizajnirana za audiometrijsko testiranje u ambulantama, bolnicama, audiološkim centrima i industrijskim sredinama.
  • Opremljena reverzibilnim vratima sa magnetnim zatvaranjem, univerzalnim prolazom za kablove, spoljnim preklapajućim stolom za instrumente i osvetljenje.
  •  Unutrašnje površine koje se mogu prati i dezinfikovati.

Uputstvo za upotrebu