Madsen Zodiac Timpanometar

Karakteristike: 

  • Veliki, pregledan ekran koji je vidljiv pri bilo kojem osvetljenju
  • Tihi ugrađeni štampač (opcija)
  • Automatska timpanometrija na 226 Hz i 1000 Hz
  • Puni opseg „ipsi“ i „contra“ lateralnih pragova refleksa i slabljenje stimulusa 226 Hz i 1000 Hz tonova sonde
  • ETF testovi za očuvanu i perforiranu bubnu opnu
  • Povezivanje sa PC računarom ili laptop uređajem preko standardnih USB Bluetooth adaptera
  • Efikasno arhiviranje podataka sa OTO-suite na NOAH
  • Uređaj može biti u 3 opcije: Quick Check, Diagnostic ili Clinical
Kategorija:

Opis

Madsen Zodiac NEW je novi timpanometar koji je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada doktora i inženjera u želji da prilagodi uređaj potrebama stručnjaka i krajnjeg korisnika.

MADSEN Zodiac je kompaktan uređaj za testiranje funkcije srednjeg uva.

Uređaj nudi kompletne timpanometrijske testove, refleks krining/prag/slabljenje i testiranje Eustahijeve tube.

Upravljanje se može vršiti preko samog uređaja ili direktno sa PC računara.

Najveća prednost uređaja jeste da sam radi kalibraciju čime se izbegavaju dodatni troškovi slanja uređaja na servis.

Uputstvo-za-upotrebu