GSI 39 Audiometar

Karakteristike:

  • Kombinovani uređaj TYMP + SCR AUD
  • Automatska timpanometrija na 226 Hz i 1000 Hz (opciono)
  • Skrining reflexa 500, 1000, 2000 i 4000 Hz
  • Skrining audiometrija
  • AC: 125 – 8000 Hz, -10 – 100 dB HL korak od 5 dB
  • Kontinualan, pulsirajući ton, FM
  • Ugrađeni termalni štampač
  • GSI Suite softver (kompatibilan sa NOAH)
Kategorija:

Opis

GSI 39 Auto Timp ™ je fleksibilan skrining proizvod za timpanometriju, merenja akustičkog refleksa i audiometriju.

Timpanometar je dostupan u pet različitih verzija kako bi udovoljio jedinstvenim zahtevima svakog objekta. Svih pet verzija su brze, svestrane i jednostavne za upotrebu.

Moguće je dodati dodatne modalitete kao što su audiometrija, kontralateralni refleksi ili ton sonde od 1000 Hz kako se zahtevi za ispitivanje sluha povećavaju.