CHARTR 200 Sistem za vestibularni aparat

Karakteristike:

  • Nakon statičkog pozicionog ili kalorijskog testa, jedinstveni dijagnostički algoritam koji obezbeđuje adekvatnu dijagnozu i preciznu interpretaciju testa, omogućava nedvosmislenu prezentaciju nalaza
  • VG40 video naočare za VNG sa ugrađenim svetlom za fiksaciju su lake i prenosive
  • Daljinski upravljač nudi veću mobilnost tokom ispitivanja
  • Pedala kojoj se lako pristupa omogućava prikupljanje podataka o pacijentu dok se nalazite u blizini pacijenta
  • Jednostavno snimanje, pregled i prenos digitalnih video sekvenci omogućava razmenu informacija među kolegama

Opis

ICS Chartr 200 VNG/ENG je uređaj koji je namenjen za merenje, snimanje i prikazivanje nehotičnog pomeraja oka (nistagmus).

Dodatno uz preciznost i fleksibilnost, Chartr VNG/ENG sistem je prenosiv.

Uređaj omogućava glatko emitovanje stimulusa i precizno prikupljanje podataka.
Pored toga što je dostupan kao kombinovani model, ICS Chartr 200 postoji kao samo VNG i samo ENG uređaj.

Ugrađeni ENG modul upotpunjuje sistem kako klinika ili ordinacija ne bi odbili pacijenta koji se ne može testirati preko VNG-a i naočara.

Uputstvo-za-upotrebu