Allegro Timpanometar

Karakteristike: 

  • Ručni, lagan, prenosiv timpanometar
  • Automatska timpanometrija na 226 Hz
  • Skrining refleksa
  • Termalni štampač
  • TympView softver
Kategorija:

Opis

GSI Allegro ™ je uređaj za ručni skrining koji je spreman da preuzme bilo koje okruženje za testiranje koje zahteva timpanometriju i ipsilateralni refleks.

Allegro nudi brzo i lako ispitivanje timpanometrije uz dobro poznatu navigaciju sa četiri dugmeta.

Automatska merenja stanja srednjeg uha završavaju se u sekundi pomoću podešavajućih postavki timpanometra.