ORL ordinacija NOVI SAD

Audio BM - specijalistička ordinacija

U Novom Sadu, na adresi Vuka Karadžića 7, otvorena je specijalistička ORL ordinacija „Audiomed“ čiji je osnivač dr Marija Vasović, a u kojoj radi i dugogodišnji saradnik kompanije Audio BM i jedan od pokretača programa kohlearnog implanta i programa rane dijagnostike sluha kod novorođenčadi u našoj zemlji prof.dr Zoran Komazec.

Ordinacija je opremljena po najvišim standardima, uključujući uređaj za merenje otoakustičke emisije, timpanometar, klinički audiometar, ORL mikroskop i stolicu, kabinu za snimanje sluha i sistem za ispiranje uva sa pratećim instrumentima, kao i uređaj za dijagnostikovanje poremećaja disanja u snu – ili Sleep Apnea oboljenja.

Preglede obavljaju vrhunski i priznati stručnjaci u otorinolaringologiji:

  • dr Marija Vasović
  • dr Vanja Tovilović
  • dr Jelena Strajnić
  • dr Karol Čanji
  • doc. dr Maja Buljčik
orl-ordinacija-novi-sad-1
orl-ordinacija-novi-sad-2
orl-ordinacija-novi-sad-3
orl-ordinacija-novi-sad-4
orl-ordinacija-novi-sad-5
orl-ordinacija-novi-sad-6
orl-ordinacija-novi-sad-7
orl-ordinacija-novi-sad-8
orl-ordinacija-novi-sad-9
orl-ordinacija-novi-sad-10

ORL ORDINACIJE