Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIO BM D.O.O.

SEDIŠTE KOMPANIJE:

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIO MED

(ORL ORDINACIJA):

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIO BM D.O.O.

MENADŽMENT KOMPANIJE:

Generalni direktor:
Blažo Pisarić

Izvršni direktor
Dražen Blanuša

Sektor za slušne aparate
Direktor prodaje: Predrag Pejović

Sektor za implante – Kohlearni
implanti i BAHA

Kliničko-tehnički specijalista:
Vladimir Mrđanov

Sektor za dijagnostičku opremu, govorne proteze, ugradni i potrošni materijal
Menadžer: Dražen Blanuša

Sektor za digitalne merače
Menadžer: Predrag Pisarić

Sektor za marketing
Menadžer: Milena Jepurski

Sektor računovodstva
Šef sektora: Jelena Radičić

Sektor servisnih usluga
Šef sektora: Dragan Todorčević

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIO BM D.O.O.

PREDSTAVNIŠTVA KOMPANIJE: