Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIO BM D.O.O.

SEDIŠTE KOMPANIJE:

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIO MED

(ORL ORDINACIJA):

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIO BM D.O.O.

MENADŽMENT KOMPANIJE:

Generalni direktor:
Blažo Pisarić

Sektor za slušne aparate
Direktor prodaje: Milan Pisarić

Sektor za implante – Kohlearni
implanti i BAHA

Menadžer: Predrag Pejović

Sektor za dijagnostičku opremu, govorne proteze, ugradni i potrošni materijal
Menadžer: Dražen Blanusa

Sektor tehničke podrške
Šef sektora: Vladimir Mrđanov

Sektor za digitalne merače
Menadžer: Predrag Pisarić

Sektor za marketing
Menadžer: Milena Jepurski

Sektor računovodstva
Šef sektora: Jelena Radičić

Sektor servisnih usluga
Šef sektora: Dejan Mračajac

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIO BM D.O.O.

PREDSTAVNIŠTVA KOMPANIJE: