Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

MERAČ KRVNOG PRITISKA

ROSSMAX S 150

Merenja krvnog pritiska koje dobijete sa S150 su jednaka sa onim merenjima koja možete dobiti od obučenog osoblja koje koristi metode sa manžetnom i stetoskopom. Ovaj uređaj je namenjen za merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima od strane odraslih osoba. Nije namenjen za novorođenčad.

Opis
Automatski merač krvnog pritiska (na članku ruke)

S150 koristi oscilometrijsku metodu kako bi izmerio Vaš krvni pritisak. Pre nego što se manžetna počne naduvavati uređaj će odrediti osnovni pritisak manžetne, koji je ekvivalentan vazdušnom pritisku. Merenje Vašeg pritiska je zasnovano na tom osnovnom pritisku. Nakon što se manžetna naduva dovoljno da zaustavi tok krvi u arteriji, počinje proces ispuštanja vazduha. Tokom ispuštanja vazduha uređaj meri oscilacije pritiska uzrokovane Vašimpulsom. Bilo kakvo pomeranje ruke ili mišića u tom periodu rezultiraće greškom u merenju.

Karakteristike
Smart Sense Tehnologija
90 memorija
Samo jedan pritisak dugmeta potreban za rad
Znak pulsa jasno istaknut
Upozorava kod greški pri merenju
Automatsko gašenje uređaja nakon 60 sec nekorišćenja
Klinički ispitan
Torbica za nošenje i čuvanje
5 godina garancije

MERAČI KRVNOG PRITISKA