Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

MERAČ KRVNOG PRITISKA

CITIZEN CH 617

Merenja krvnog pritiska koje dobijete sa CH 617 su jednaka sa onim merenjima koja možete dobiti od obučenog osoblja koje koristi metode sa manžetnom i stetoskopom. Ovaj uređaj je namenjen za merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima od strane odraslih osoba. Nije namenjen za novorođenčad.

Opis
Automatski merač krvnog pritiska (na članku ruke)

CH 617 koristi oscilometrijsku metodu kako bi izmerio Vaš krvni pritisak. Pre nego što se manžetna počne naduvavati uređaj će odrediti osnovni pritisak manžetne, koji je ekvivalentan vazdušnom pritisku. Merenje Vašeg pritiska je zasnovano na tom osnovnom pritisku. Nakon što se manžetna naduva dovoljno da zaustavi tok krvi u arteriji, počinje proces ispuštanja vazduha. Tokom ispuštanja vazduha uređaj meri oscilacije pritiska uzrokovane Vašimpulsom. Bilo kakvo pomeranje ruke ili mišića u tom periodu rezultiraće greškom u merenju.

Karakteristike
99 memorija
Prosek poslednja tri merenja
Vreme i datum
Meka Manžetna
3 godine garancije

  • SADRŽAJ PAKETA:Dve baterije AAA i uputstvo za upotrebu.

MERAČI KRVNOG PRITISKA