Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

MERAČ KRVNOG PRITISKA

ROSSMAX MW 701

Merenja krvnog pritiska koje dobijete sa BE 701 su jednaka sa onim merenjima koja možete dobiti od obučenog osoblja koje koristi metode sa manžetnom i stetoskopom. Ovaj uređaj je namenjen za merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima od strane odraslih osoba. Nije namenjen za novorođenčad.

Opis
“XL” DELUXE (na nadlaktici)

BE 701 koristi oscilometrijsku metodu kako bi izmerio Vaš krvni pritisak. Pre nego što se manžetna počne naduvavati, uređaj će odrediti osnovni pritisak manžetne, koji je ekvivalentan vazdušnom pritisku. Merenje Vašeg pritiska je zasnovano na tom osnovnom pritisku. Nakon što se manžetna naduva dovoljno da zaustavi tok krvi u arteriji, počinje proces ispuštanja vazduha. Tokom ispuštanja vazduha, uređaj meri oscilacije pritiska uzrokovane Vašim pulsom. Bilo kakvo pomeranje ruke ili mišića u tom periodu rezultiraće greškom u merenju.

Karakteristike
Smart Sense Tehnologija
INDIKATOR rizika od hipertenzije i moždanog udara
Detektor nepravilnog rada srca
LCD ekran XL veličine
Prosek zadnja tri merenja
120 memorija za 2 korisnika, vreme i datum
Samo jedan pritisak dugmeta potreban za rad
Patentirana manžetna bez lateksa
Opseg manžetne 24-36 cm (za odrasle osobe)
Znak pulsa jasno istaknut
Upozorava kod greški pri merenju
Veza sa računarom
Automatsko gašenje uređaja nakon 60 sec nekorišćenja
Klinički ispitan
5 godina garancije
Doživotna kalibracija
Torbica za nošenje i čuvanje

MERAČI KRVNOG PRITISKA