DIGITALNI
TERMOMETRI

CTA_301_500x500
DIGITALNI TERMOMETAR

301

FR_300
DIGITALNI TERMOMETAR

FR 300

Zašto treba meriti telesnu temperaturu?

Merenje temperature je svima svojstveno kada nas zadesi prehlada tokom meteoroloških prelaznih perioda u jesen i na proleće. Inače je od velike važnosti izmeriti telesnu temperature, gledano sa medicinske tačke gledišta. Razlog leži u tome što neke bolesti prate karakteristične promene u telesnoj temperaturi. Isto tako, tok određenih bolesti može se pratiti merenjem telesne temperature, i na osnovu toga doktor može proceniti delotvornost započetog lečenja.

Groznica je reakcija na specifične nadražaje bolesti, gde je zadana tačka centra kontrole. Temperatura se promenila da bi unapredila odbranu tela protiv procesa bolesti.

Groznica je najčešći oblik patološkog (odnosi se na bolest) podizanja telesne temperature.