Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

TIMPANOMETAR

TYMPSTAR PRO

Opis

Timpanometar GSI TimpStar Pro ™ nudi sveobuhvatne mogućnosti ispitivanja srednjeg uha koje podržavaju potrebe slušnih zdravstvenih radnika.

Promenite parametre u letu ili protumačite rezultate timpanometrijskih testova pomoću ekrana osetljivog na dodir.

Protokoli se mogu konfigurirati na timpanometru kako bi se optimizirala efikasnost i radni tok; fleksibilnost unapred definisanih protokola štedi vreme i stvara doslednost u postupcima procene sluha.

Karakteristike
Klinički timpanometar
Touch-screen displej u boji
Automatska timpanometrija 226 Hz, 678 i 1000 Hz
Skrining refleksa,određivanje praga refleksa, određivanje slabljenja refleksa
ETF test (očuvana bubna opna, perforirana bubna opna, patulozna ET)
IPSI i Contra lateralna stimulacija
GSI Suite softver (kompatibilan sa NOAH)
Mogićnost štampe preko externog štampača

OAE / ABR SKRINING