Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

TIMPANOMETAR

ZODIAC NEW

Madsen Zodiac NEW je novi timpanometar koji je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada doktora i inženjera u želji da prilagodi uređaj potrebama stručnjaka i krajnjeg korisnika.

Opis
MADSEN Zodiac je kompaktan uređaj za testiranje funkcije srednjeg uva

Uređaj nudi kompletne timpanometrijske testove, refleks krining/prag/slabljenje i testiranje Eustahijeve tube.

Upravljanje se može vršiti preko samog uređaja ili direktno sa PC računara.

NAJVEĆA PREDNOST UREĐAJA JESTE DA SAM RADI KALIBRACIJU ČIME SE IZBEGAVAJU DODATNI TROŠKOVI SLANJA UREĐAJA NA SERVIS

Karakteristike
Veliki, pregledan ekran koji je vidljiv pri bilo kojem osvetljenju
Tihi ugrađeni štampač (opcija)
Automatska timpanometrija na 226 Hz i 1000 Hz
Puni opseg „ipsi“ i „contra“ lateralnih pragova refleksa i slabljenje stimulusa 226 Hz i 1000 Hz tonova sonde
ETF testovi za očuvanu i perforiranu bubnu opnu
Povezivanje sa PC računarom ili laptop uređajem preko standardnih USB Bluetooth adaptera
Efikasno arhiviranje podataka sa OTO-suite na NOAH
Uređaj može biti u 3 opcije: Quick Check, Diagnostic ili Clinical

OAE / ABR SKRINING