Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

TIMPANOMETAR

ALLEGRO

Opis

GSI Allegro ™ je uređaj za ručni skrining koji je spreman da preuzme bilo koje okruženje za testiranje koje zahteva timpanometriju i ipsilateralni refleks.

Allegro nudi brzo i lako ispitivanje timpanometrije uz dobro poznatu navigaciju sa četiri dugmeta.

Automatska merenja stanja srednjeg uha završavaju se u sekundi pomoću podešavajućih postavki timpanometra.

Karakteristike
Ručni, lagan, prenosiv timpanometar
Automatska timpanometrija na 226 Hz
Skrining refleksa
Termalni štampač
TympView softver

OAE / ABR SKRINING