Timpanometar

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

TIMPANOMETAR

ZODIAC NEW

Madsen Zodiac NEW je novi timpanometar koji je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada doktora i inženjera u želji da prilagodi uređaj potrebama stručnjaka i krajnjeg korisnika.

Opis
MADSEN Zodiac je kompaktan uređaj za testiranje funkcije srednjeg uva

Uređaj nudi kompletne timpanometrijske testove, refleks krining/prag/slabljenje i testiranje Eustahijeve tube.

Upravljanje se može vršiti preko samog uređaja ili direktno sa PC računara.

NAJVEĆA PREDNOST UREĐAJA JESTE DA SAM RADI KALIBRACIJU ČIME SE IZBEGAVAJU DODATNI TROŠKOVI SLANJA UREĐAJA NA SERVIS

Karakteristike
Veliki, pregledan ekran koji je vidljiv pri bilo kojem osvetljenju
Tihi ugrađeni štampač (opcija)
Automatska timpanometrija na 226 Hz i 1000 Hz
Puni opseg „ipsi“ i „contra“ lateralnih pragova refleksa i slabljenje stimulusa 226 Hz i 1000 Hz tonova sonde
ETF testovi za očuvanu i perforiranu bubnu opnu
Povezivanje sa PC računarom ili laptop uređajem preko standardnih USB Bluetooth adaptera
Efikasno arhiviranje podataka sa OTO-suite na NOAH
Uređaj može biti u 3 opcije: Quick Check, Diagnostic ili Clinical
Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

TIMPANOMETAR

OTOflex 100

MADSEN OTOflex 100 je prenosni, fleksibilni i sveobuhvatni timpanometar koji će se prilagoditi Vašem radnom okruženju, pacijentima i njihovim potrebama.

Opis

Ovaj uređaj nudi kompletne timpanometrijske testove, refleks skrining/prag/slabljenje i testiranje Eustahijeve tube. Njegova lakoća omogućava testiranje pacijenata koji su prikovani za krevet ili trenutno nisu mobilni. Takođe može se ugraditi na zid, postaviti na sto ili nositi u džepu. Upravljanje se može vršiti preko samog uređaja ili direktno sa PC računara sa kojim ima bežičnu komunikaciju u realnom vremenu.

OTOflex 100 omogućava podešavanje testova po želji korisnika i automatskog niza koraka pri pokretanju testa kako korisnik ne bi morao stalno da unosi iste informacije. Dodatna pogodnost je ta što automatski start omogućava da se testovi pokrenu čim su sonde ispravno postavljene.

Karakteristike
Memorisanje krivih odgovora refleksa za sve emitovane stimuluse radi kasnijeg pregleda
Puni opseg „ipsi“ i „contra“ lateralnih pragova refleksa i slabljenje stimulusa 226 Hz i 1000 Hz tonova sonde
Pasivno praćenje refleksa za ocenu odgovora na stimulus kohlearnim implantom
ETF testovi za netaknutu i perforiranu bubnu opnu
Rezultati testa mogu se videti direktno na ekranu PC-a
Upravljanje direktno sa PC računara
Povezivanje sa PC računarom i laptopom preko standardnih USB Bluetooth adaptera
Efikasno arhiviranje podatak sa OTOflex-a na NOAH-u
Urađena merenja u OTOsuite-u se mogu prebaciti na druge sisteme korišćenjem XML formata