Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

SISTEM ZA VESTIBULARNI APARAT

CHARTR 200

ICS Chartr 200 VNG/ENG je uređaj koji je namenjen za merenje, snimanje i prikazivanje nehotičnog pomeraja oka (nistagmus).

Opis
Dodatno uz preciznost i fleksibilnost, Chartr VNG/ENG sistem je prenosiv.

Uređaj omogućava glatko emitovanje stimulusa i precizno prikupljanje podataka.
Pored toga što je dostupan kao kombinovani model, ICS Chartr 200 postoji kao samo VNG i samo ENG uređaj.

Ugrađeni ENG modul upotpunjuje sistem kako klinika ili ordinacija ne bi odbili pacijenta koji se ne može testirati preko VNG-a i naočara.

Karakteristike
Nakon statičkog pozicionog ili kalorijskog testa, jedinstveni dijagnostički algoritam koji obezbeđuje adekvatnu dijagnozu i preciznu interpretaciju testa, omogućava nedvosmislenu prezentaciju nalaza
VG40 video naočare za VNG sa ugrađenim svetlom za fiksaciju su lake i prenosive
Daljinski upravljač nudi veću mobilnost tokom ispitivanja
Pedala kojoj se lako pristupa omogućava prikupljanje podataka o pacijentu dok se nalazite u blizini pacijenta
Jednostavno snimanje, pregled i prenos digitalnih video sekvenci omogućava razmenu informacija među kolegama
Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

SISTEM ZA VESTIBULARNI APARAT

ICS Impulse

ICS Impulse je prvi uređaj za ispitivanje vestibularnog aparata ovakvog tipa na svetu (u originalu Video Head Impulse Test – vHIT – video ispitivanje pomeranjem glave) koji kombinuje visoku preciznost sa nenadmašnom udobnošću pacijenta, omogućujući ispitivanje sa neosporivim rezultatima.

Opis

Ovaj uređaj se preporučuje kao prvi korak u analizi, koji pomaže da se poboljša proces rada i potroši više vremena na brigu o pacijentu.

ICS Impulse obezbeđuje precizne podatke zasnovane na stimulusima iz stvarnog života – visokofrekventni stimulusi koji se koriste u uređaju su slični onim iz svakodnevnih aktivnosti, a koji se javljaju kada prelazite ulicu, sedite u restoranu ili se brzo okrećete za zvukom.

Zahvaljujući sofisticiranim kamerama koriste se manji trzaji glave od svega 15 do 20 stepeni, što test čini prijatnijim za pacijenta.


Neprevaziđena dijagnostička preciznost u manje od 10 minuta

Specifičan test koji otkriva poremećaje vestibulo-okularnog refleksa i identifikuje koje je uvo pogođeno u slučajevima perifernog vestibularnog oštećenja. Mogu se otkriti i vidljive ali i prikrivene sakade što omogućava odgovarajuću dijagnozu i preporuke za rehabilitaciju.

Superiorna detekcija zenice i brza kalibracija

Superiorna detekcija zenice obezbeđuje podatke bez greške. Kalibracija se može uraditi bilo gde korišćenjem Impulse naočara sa ugrađenim laserima. Sve što Vam je potrebno je mala površina gde se projektuju laserske tačkice. U sekundi je sve spremno za testiranje.