Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

OAE / ABR SKRINING

Corti

Opis

GSI Corti ™ je prenosni, dijagnostički i skrining alat za napajanje na baterije, za merenje otoakustičnih emisija (OAE) kod novorođenčadi, dece i odraslih. Uz mogućnost brzog pregleda sluha novorođenčeta, Corti ispunjava preporučene protokole skrininga širom sveta i pruža dijagnostičko OAE testiranje.

Karakteristike
Skrining i dijagnostička OAE
Color LED displej
Baterijsko napajanje
Velika memorija 250 testova
Dostupan u više varijanti: Skrining TE, DP, Combo TE/DP sa 2 fiksirana protokola
Dijagnostički DP sa 4 podešavajuća protokola
Dijagnostički TE sa 2 podešavajuća protokola
DPOAE: 1,5 do 12 kHz; 40-70dB SPL
TEOAE: 0,7 do 4 kHz; 80dB SPL
Termalni štampač
GSI Suite softver (NOAH kompatibilan)

OAE / ABR SKRINING