Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

KALORIJSKI STIMULATOR

AQUAMATIC II

HORTMANN Aquamatic II je kalorijski stimulator koji obezbeđuje jednostavnu, bezbednu i prikladnu kalorijsku stimulaciju vodom za ispitivanje vestibularnog organa.

Opis
Kalorijski stimulator na koga se možete pouzdati

Dizajniran posebno za bolnice i ORL klinike, HORTMANN Aquamatic II vodeni kalorijski stimulator predstavlja pouzdano i priuštivo rešenje za testiranje vestibularnog aparata. Dokazan u praksi, Aquamatic II garantuje visok stepen reproduktivnosti zahvaljujući stalnoj regulaciji temperature i protoka vode. Ovaj kalorijski stimulator je precizan, prikladan i bezbedan.

Karakteristike
Jasno vidljiva temperatura na 13 mm LED ekranu
Trajanje irigacije kontrolisano digitalnim tajmerom
Integrisani toplotni proces za smanjenje broja bakterija
Automatska funkcija pripravnosti (stand by)
Ergonomska i udobna ručica olakšava precizan smer toka vode
Temperatura vode se može podešavati u koracima od 1˚C, što se kontroliše elektronski
Bezbedan, precizan i pouzdan rad
Može da radi sa ICS i HORTMANN VNG/ENG sistemima