Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIOMETAR

GSI 39

Opis

GSI 39 Auto Timp ™ je fleksibilan skrining proizvod za timpanometriju, merenja akustičkog refleksa i audiometriju.

Timpanometar je dostupan u pet različitih verzija kako bi udovoljio jedinstvenim zahtevima svakog objekta. Svih pet verzija su brze, svestrane i jednostavne za upotrebu.

Moguće je dodati dodatne modalitete kao što su audiometrija, kontralateralni refleksi ili ton sonde od 1000 Hz kako se zahtevi za ispitivanje sluha povećavaju.

Karakteristike
Kombinovani uređaj TYMP + SCR AUD
Automatska timpanometrija na 226 Hz i 1000 Hz (opciono)
Skrining reflexa 500, 1000, 2000 i 4000 Hz
Skrining audiometrija
AC: 125 – 8000 Hz, -10 – 100 dB HL korak od 5 dB
Kontinualan, pulsirajući ton, FM
Ugrađeni termalni štampač
GSI Suite softver (kompatibilan sa NOAH)

AUDIOMETAR