Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIOMETAR

AUDIOSTAR PRO

Opis

GSI AudioStar Pro ™ je svestrani dvokanalni klinički audiometar dizajniran da izvrši efikasne audiometrijske procene na svakoj populaciji pacijenata.

Može se koristiti samostalno ili sa računarom za skladištenje podataka u skladu sa HIPAA i ima kompatibilnost sa EMR / EHR.

Od izuzetno velikog ekrana koji smanjuje naprezanje očiju, do ergonomskog kućišta koje povećava udobnost ruku i zgloba, do svetlijih oznaka oko izabranih tastera za testiranje, ovaj audiometar je namenjen zauzetom audiologu.

Karakteristike
Klinički audiometar
2 nezavisna odvojena kanala
LED displej u boji
Čist, pulsirajući, treperući i Pediatric Noise (za testiranje kod dece)
AC: 125 – 20000 Hz, -10 – 120 dB HL korak od 1, 2 i 5 dB
BC: 250 – 8000 Hz, -10 – 90 dB HL korak od 1, 2 i 5 dB
Masking: NBN (usko-pojasna buka), BBN (širokopojasna buka), govorna buka i modifikovani Pediatric šum
Napredna binauralna govorna audiometrija (dozvoljava Ipsi/Contra lateralni masking)
Integrisani materijal i eksterni mikrofon za govornu audiometriju
Ocena slušanja u slobodnom polju:125 – 8000 Hz
Opciono pojačalo za povezivanje zvučnika u slobodnom polju
Ugrađena komunikacija ka pacijentu
2 tastera za odgovor pacijenta (po potrebi)
GSI Suite softver (kompatibilan sa NOAH)
Supraliminarni testovi: ABLB, SISI, Stenger, MLB, TEN, QuickSIN, Lombard…

AUDIOMETAR