Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIOMETAR

MADSEN Astera

MADSEN Astera je vrhunski klinički audiometar koji omogućava precizan i fleksibilan rad i kombinuje najbolje karakteristike tradicionalnog audiometra i novog sistema zasnovanog na PC računaru, tako da je moguće memorisati i deliti sve podatke i praviti izveštaje sa OTOsuite softverom ili direktno sa NOAH-om.

Opis
Hardver MADSEN Astera-e može biti stoni ili zidni

Da bi se izašlo u susret korisnicima i njihovim potrebama za različitim testovima, Astera ima opciju da se prilagodi individualnim potrebama korisnika. Ova funkcija omogućava svakom korisniku da definiše svoja omiljena podešavanja za testove i redosled koraka bez potrebe da se uređaj ponovo pokreće svaki put kada se koristi. Ovim uređajem se može upravljati preko kontrolnog panela ili PC tastature ili miša.

Karakteristike
Visoke frekvencije do 20.000 Hz
FRESH (FREquently Specific Hearing procena) šum
Integrisan govorni materijal (veza ka listi raspoloživog integrisanog govornog materijala)
Bodovanje fonema
Različito usmeravanje zvučnika
Masking Assistant (asistent za maskiranje)
Ugrađeno pojačalo snage
Zapisivanje podataka jednim klikom
Opcija manualnog unosa
Podaci pomognutog i nepomognutog govora na istom grafikonu
„Undo/redo“ funkcionalnost
Brojne i fleksibilne opcije podešavanja od strane korisnika
Poređenje audiograma
Audiometrija visoke rezolucije
Pristup preko „brzih“ tastera na PC tastaturi
Kombinovano timpanometrijsko i audiometrijsko izveštavanje
Povezivanje sa sistemima kao što je NOAH i Electronic Medical Records
Potpuno integrisan u OTOsuite softversku platformu

AUDIOMETAR