Audiometar

Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIOMETAR

MADSEN Xeta

MADSEN Xeta nudi najtraženije funkcije uključujući prenostivost, efikasnost, brzinu, fleksibilna podešavanja i intuitivno korišćenje.

Opis
Intuitivan, jednostavan i precizan.

MADSEN Xeta audiometar je projektovan za korisnike koji žele brzo i efikasno da rade osnovni skrining. Vazdušna, koštana provodljivost i maskiranje, zajedno sa dragocenim funkcijama kao što je intuitivni dizajn, fleksibilno skladištenje i ugrađena konekcija sa PC računarom, obezbeđuju efikasnu audiometriju na klinici ili na terenu. Xeta dolazi sa manualnim i automatskim skrining testovima i testovima praga uz opciju pozivanja memorisanih pragova.

Tehničke specifikacije

 • Frekvencije čistog tona
  • AC: 125-8000 Hz
  • BC: 250-8000 Hz
 • Maskiranje: Uskopojasni šum
 • Nivoi stimulusa
  • AC: -10 do 120 dB HL na srednjim frekvencijama, koraci od 5 dB
  • BC: -10 do 70 dB HL na srednjim frekvencijama, koraci od 5 dB
Karakteristike
Čisti, isprekidani i pulsirajući tonovi
Automatski prag i automatski skrining
Specijalni testovi (opciono): ABLB, SISI, Stenger
Masking Assistant (asistent za maskiranje)
Memorisanje podataka o pacijentu (50 pacijenata i 75 punih audiograma)
Mogućnost podešavanja od strane korisnika
Povezivanje sa OTOsuite audiometrijskim softverom (NOAH kompatibilan)
Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIOMETAR

MADSEN Itera II

MADSEN Itera II je prenosni dijagnostički uređaj koji kombinuje najbolje od tradicionalnog audiometra i sistema zasnovanog na PC računaru. Broj opcija omogućava podešavanje prema specifičnim potrebama.

Opis
Radi odvojeno od računara ili kao uređaj povezan sa računarom

Kompaktnih dimenzija, pouzdan i raznovrsan, Madsen Itera II je dijagnostički uređaj koji radi vazdušnu i koštanu provodljivost i govornu audiometriju sa nizom opcija i karakteristika koje omogućavaju korisniku da ih podesi po sopstvenoj želji.

Sa težinom manjom od 5 kg, Itera II je potpuno prenosiv uređaj koji omogućava priključenje bilo gde i spremnost uređaja za rad za manje od minute.

Karakteristike
Govorna audiometrija, koštana i vazdušna provodljivost
Binauralno testiranje govora sa potpuno fleksibilnim usmeravanjem signala (ipsi/kontra lateralno maskiranje)
Radi odvojeno od računara ili kao uređaj povezan sa računarom
Mogućnost komunikacije sa pacijentom
Interno napajanje za CD plejer sa jednostavnim prebacivanjem levo-desno
Elegantan i ergonomski dizajn
Simulator slušnog aparata i S.I.S.I, Fowler (ABLB) i Stenger testovi
Opseg 125 do 12.500Hz – 10 do 120 dB
Pristup OTOsuite audiometrijskom modulu
Potpuno integrisan u OTOsuite softversku platformu
Audio BM - Vaše zdravlje je naša obaveza!

AUDIOMETAR

MADSEN Astera

MADSEN Astera je vrhunski klinički audiometar koji omogućava precizan i fleksibilan rad i kombinuje najbolje karakteristike tradicionalnog audiometra i novog sistema zasnovanog na PC računaru, tako da je moguće memorisati i deliti sve podatke i praviti izveštaje sa OTOsuite softverom ili direktno sa NOAH-om.

Opis
Hardver MADSEN Astera-e može biti stoni ili zidni

Da bi se izašlo u susret korisnicima i njihovim potrebama za različitim testovima, Astera ima opciju da se prilagodi individualnim potrebama korisnika. Ova funkcija omogućava svakom korisniku da definiše svoja omiljena podešavanja za testove i redosled koraka bez potrebe da se uređaj ponovo pokreće svaki put kada se koristi. Ovim uređajem se može upravljati preko kontrolnog panela ili PC tastature ili miša.

Karakteristike
Visoke frekvencije do 20.000 Hz
FRESH (FREquently Specific Hearing procena) šum
Integrisan govorni materijal (veza ka listi raspoloživog integrisanog govornog materijala)
Bodovanje fonema
Različito usmeravanje zvučnika
Masking Assistant (asistent za maskiranje)
Ugrađeno pojačalo snage
Zapisivanje podataka jednim klikom
Opcija manualnog unosa
Podaci pomognutog i nepomognutog govora na istom grafikonu
„Undo/redo“ funkcionalnost
Brojne i fleksibilne opcije podešavanja od strane korisnika
Poređenje audiograma
Audiometrija visoke rezolucije
Pristup preko „brzih“ tastera na PC tastaturi
Kombinovano timpanometrijsko i audiometrijsko izveštavanje
Povezivanje sa sistemima kao što je NOAH i Electronic Medical Records
Potpuno integrisan u OTOsuite softversku platformu