Novosti & Akcije

Audio BM laboratorija za etaloniranje

Dijagnostička oprema koja se koristi za ispitivanje praga sluha i ostalih parametara vezanih za sluh mora davati precizne i jednoznačne rezultate kako bi se na pravi način i blagovremeno utvrdili poremećaji sluha, a samim tim na vreme lečili i amplifikovali. ... Nastavi sa čitanjem

Prve BAHA operacije kod odraslih

U Kliničko-bolničkom centru Zemun 30.3.2012.godine urađene su prve dve ugradnje BAHA implanta za koštanu provodljivost zvuka kod odraslih ljudi. Operacije je uspešno obavila ass.dr sci.med. Ljiljana Čvorović, šef Odeljenja otorinolaringologije. ... Nastavi sa čitanjem