TV ADAPTER

Uređaj TV adapter omogućava vam da svoj slušni aparat i TV povežete bežičnim putem i tako na jednostavan način gledate omiljene TV programe. Osim toga, ovaj uređaj možete da koristite i u kombinaciji sa računarom, stereo uređajem i digitalnim uređajima.

Osmišljen za lako rukovanje

Kada uključite TV, vaš slušni aparat može automatski da izabere TV Connector program. Programe možete da menjate kada god to poželite. Ako je pozadinska buka velika, balans zvuka sa TV-a i zvuka iz vašeg okruženja možete da podesite koristeći aplikaciju Remote Plus ili tastere na slušnom aparatu.

Svaku promenu zvuka koje izvršite na svom TV Connector programu čućete samo vi, bez remećenja užitka ljudi u
okolini.  Jednostavno priključite TV Connector, pritisnite taster i uređaj je spreman za korišćenje.

Opis povezivanja TV adaptera sa televizorom: