audiobm cochlear seminar

Seminar za korisnike implanta

U subotu 16. maja 2015. godine, u ŠOSO “Milan Petrović“ u Novom Sadu, održan je internacionalni stručni seminar pod nazivom “Nucleus 6, jednostavno pametniji“, i sloganom “DOĐITE DA SE DRUŽIMO!“.

U prvom delu seminara održana su stručna predavanja za defektologe koji rade sa decom oštećenog sluha koja koriste kohlearne implante. Obrazlaganje “6 razloga za Nucleus 6“ detaljno je iznela g-đa Viktorija McDonell iz Australije, ko-ordinator rehabilitacije kompanije Cochlear za centralnu i istočnu Evropu. G-đa Viktorija je detaljno objasnila pravila pristupa i praktične podrške od strane stručnog tima, uz pomoć pomagala kao što su video-spotovi, jezičke karte kroz načine konverzacije. Sinhronizovani prevod svih predavanja obezbeđen je od strane Audio BM-a.

Nakon prvog predavanja, na veselom koktelu dobrodošlice, dočekani su roditelji sa decom od strane organizatora, ali takođe i od strane profesionalnih animatora.

U prepunoj konferencijskoj sali škole Milan Petrović nastavljena su stručna predavanja, ali ovaj put za sve osobe i roditelje dece koja su korisnici kohlearnih implanta. G-din Allan Novakovich, specijalista za kliničke treninge osoba sa implantima. Detaljno je prezentovao tehničke mogućnosti najnovijih procesora CP900, sa specijalnim dodacima Aqua + za kupanje i uživanje u vodenim čarolijama, kao i bežičnih mogućnosti spajanja procesora implanta sa muzičkim aparatima, mobilnim telefonom i televizorom.

Serija CP900 podrazumeva najmanji procesor, bolje tastere, novi oblik ušnog držača koji obezbeđuje udobnost i sigurnost. Procesor je otporan na vodu sa dodatkom Aqua+, uz opcije za pametnu kontrolu, jednostavno upravljanje i napredno praćenje. Prirodno se nadovezalo predavanje Mirjane Savić i Milice Andrić, defoktologa iz škole Milan Petrović, gde su prikazale praktičan pristup pilikom rada sa decom. Film koje su prikazale je bio više nego upečatjiv. Deca sa kojima rade u ovoj školi prikazala su izuzetno razumevanje i verbalnu koordinaciju.

Na kraju je usledila verovatno najvažnja tema ovog seminara, gen. direktor Audio BM-a G-din Blažo Pisarić predstavio je svima u sali aktuelnu situaciju u vezi sa zamenom procesora preko RFZO-a u Srbiji. Sve činjenice vezane za komunikaciju distributera kohlearnih implanta sa RFZO-om i Ministarstvom zdravlja pobudile su veliko interesovanje kod prisutnih korisnika implanta. Iznenađenje koje je usledilo pri kraju prezentacije, kada su podeljeni pokloni kompanije Cochlear u vidu maskica za procesore sa Swarovski kristalima, zaista je oduševilo sve prisutne. Tokom podele poklona imali smo priliku da stručnjaci iz Audio BM kompanije priključe najnoviju dodatnu opremu bežičnog povezivanja na procesor jedne male divne devojčice, koja je sa svojom mamom, ali i svima nama u sali, podelila svoj osećaj dok sluša muziku direktno preko ugrađenog implanta. Bilo je zaista dirljivo uživati u tim momentima.

Oslobodite maštu, obucite procesor i pokvasite se!

Na samom kraju usledila je diskusija prisutnih korisnika sa g-dinom Blažom Pisarićem, gde je svako ko je postavio pitanje u vezi sa aktuelnom situacijom imao prilike da dobije konkretan odgovor. Opšti zaključak je da se svi korisnici implanta trebaju izboriti svojom sinergijom i aktivnošću za svoja zakonom utvrđena prava.