rehabilitacija-dece-sa-kohlearnim-implantom

Rehabilitacija dece sa kohlearnim implantom – slike

Internacionalni stručni seminar je održan, a predavanja su imali: Clare Sheridan, B.Sc.(Hons), Rehablitation Manager – Cochlear Academy, prof.dr Zoran Komazec – KC Vojvodine Novi Sad, asist.dr Slobodanka Lemajić Komazec – KC Vojvodine Novi Sad, prof.dr Sanja Đoković – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, mr.sc. Ivana Sokolovac – KC Vojvodine Novi Sad, Vera Krunić, logoped – KBC Zvezdara, Biljana Gjorgieska, defektolog i Vesna Lazarovska, defektolog – Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa Skoplje, Svetlana Teodorović, defektolog, Milica Lovre Medić, defektolog i Katarina Bečejac, defektolog – ŠOSO „Milan Petrović“, Ivana Poljak – prva implantirana pacijentkinja u Srbiji, Snežana Sinadinović – Udruženje roditelja CI Implant Info i Predrag Pejović – Audio BM.