Prve BAHA operacije kod odraslih

U Kliničko-bolničkom centru Zemun 30.3.2012.godine urađene su prve dve ugradnje BAHA implanta za koštanu provodljivost zvuka kod odraslih ljudi. Operacije je uspešno obavila ass.dr sci.med. Ljiljana Čvorović, šef Odeljenja otorinolaringologije. Prema tvrdnjama dr Čvorović, BAHA implant je dobar izbor za osobe koje imaju obostrane urođene anomalije spoljašnjeg uva, kao i za one koje imaju hronične infekcije spoljašnjeg i srednjeg uva, ali im zbog stalnih infekcija, klasičan slušni aparat ne može pomoći.

Takvih pacijenata ima, a njihovo lečenje je praktično nemoguće bez BAHA implantata. BAHA je jedino rešenje i za lečenje jednostrano gluvih osoba, jer ni sa jednom drugom metodom lečenja ne može se postići efekat da takav pacijent čuje na oba uva. Radno sposobni pacijenti sa jednostranom gluvoćom kao posledicom akutnog gubitka sluha, tumora slušnog živca ili povrede, imaju smanjen kvalitet života i ograničenje radne sposobnosti.

Ovo su prvi slučajevi da je odrasloj osobi ugrađen BAHA implantat. Pre više od godinu dana pokrenuta je inicijativa da se krene sa BAHA programom preko RFZO za naše osiguranike. Sredstva su odobrena, na početku samo za najmlađe pacijente, a u međuvremenu je operisano troje dece.