Prezentacija u Švedskoj ambasadi

U saradnji sa kompanijom T-Meeting i Ambasadom Švedske, u prostorijama ambasade organizovana je prezentacija najnovijih tehnologija koje pomažu osobama sa raznim oblicima invaliditeta. Prezentovan je T-Meeting softver i sistem koji pomaže gluvim licima, nagluvim licima, slepim osobama, osobama koje imaju problema sa govorom.

Uz pomoć ovog softvera, sve ove grupe osoba sa invaliditetom mogu nezavisno da funkcionišu bez potrebe da pored sebe konstantno imaju nekoga ko mora da im pomaže. Jedan od govornika i prezentera je bio i Izvršni direktor kompanije Audio BM (Predrag Pejović) koji je objasnio kakva je situacija trenutno u Srbiji, kako funkcionišu osobe sa ovim oblicima invalidnosti i dokle se stiglo sa uvodjenjem novih tehnologija za ove grupe ljudi.

Koncept T-meeting sistema je specijalizovan softver (aplikacija) koja u sebi ima razvijene funkcije koje olakšavaju funkcionisanje osoba sa invaliditetom. Značajan deo ovog projekta je i postojanje CAll-Centra u kome bi bili zaposleni oni koji su tumači znakovnog jezika i tumači okruzenja, Call-Centar bi preko instalirane aplikacije pomagao svim ovim grupama osoba sa invaliditetom. Pretpostavlja se da u Srbiji 15% stanovništva pati od nekog oblika invalidnosti koje su navedene.

Ovaj način funkcionisanja sa osobama koje imaju neku od navedenih invalidnosti, primenjuje se u skandinavskim zemljama zadnjih 10 godina. Rezultati su fantastični. Nezaposlenost ovih osoba se prepolovila, dobili su pristup javnim ustanovama, integrisali su se u društvo i počeli su da doprinose društvu.

Kompanija Audio BM se od 1992 godine bavi problematikom oštećenja sluha, a poseban akcenat daje na uvodjenju novih tehnologija za pomoć osobama sa oštećenim sluhom.

Audio BM je konstantno prisutan na svim evropskim i svetskim kongresima, edukuje svoje zaposlene i gleda da uvek bude u korak sa svetskim trendovima.

Još jednom želimo da se zahvalimo domaćinima ovog skupa, ambasadi Švedske i ambasadoru g-dinu Jan Lundin-u, kao i predstavnicima nacionalnih saveza gluvih i slepih, predstavnicima ministarstva Rada i Telekomunikacija, predstavnicima društveno odgovorne kompanije Telenor i Nordijskoj Alijansi.