predstavljanje programa call centra

Predstavljanje programa Call-Centra

Planirana konferencija za medije održana je u MEDIA CENTRU u Beogradu. Pročitajte više detalja o tome kako je protekla i koje su informacije izrečene od odgovornih učesnika tokom konferencije.

Ovaj projekat predstvavlja idejno rešenje za primenu zakona o upotrebi znakovnog jezika. Trenutno se u Srbiji zadovoljavaju potrebe 10-15% gluvih osoba. Zbog nemogućnosti ostvarivanja komunikacije sa čujućim osobama, gluva lica nemaju mogućnost pravog obrazovanja, zapošljavanja, često se povlače u sebe i postaju socijalni slučajevi.

Kako bi to sprečili i kako bi, uz pomoć najnovije tehnologije i uspešne primene programa za pomoć gluvim i nagluvim osobama, koji se primenjuju u zapadnoj Evropi, a posebno u Skandinavskim zemljama, organizovana je konferencija za medije koja bi to detaljno predstavila Srpskoj javnosti.

G-dja Suzana Maslać-Matović, predsednik Saveza gluvih i nagluvih Srbije, otvorila je izlaganja prisutnih za konferencijskim stolom. Naglasila je da postoje kontinuirani problemi u vezi sa pristupom gluvih lica ustanovama od javnog značaja, ali i problemi gluvih lica u komunikaciji sa čujućim osobama, te da bi Call-Centar bio izuzetno rešenje za prevazilaženje tih problema.

G-din Radoje Kujović, sekretar Saveza gluvih i nagluvih Srbije, imao je prethodno gostovanje na nacionalnoj televiziji RTS u Jutarnjem programu, gde je detaljno obrazložio sve olakšavajuće okolnosti koje ovakva Call-Centar usluga omogućava. Na samoj konferenciji naglasio je potrebu da ovakav centar postoji jer bi on doprineo značajnijem angažmanu tumača znakovnog jezika, ali i mogućnosti da bi gluvi i nagluvi sugradjani tako mogli mnogo značajnije kroistiti jednog tumača.

G-din Predrag Pejović, izvršni direktor Audio BM-a, kompanije koja je inicirala pokretanje jednog ovakvog centra i kompletne usluge koja je neophodna gluvim i nagluvim osobama, objasnio je kako je zapravo došlo do stvaranja ideje o ovom značajnom projektu, i kako je došlo do realizacije pilot-programa Call-Centra u Audio BM-u.

Obaveza da se objedine nastojanja institucija, organizacija i kompanija koje podržavaju pomoć gluvim i nagluvim osobama sa podrškom države Srbije, predstavljaju jedinu uspešnu formulu koja bi rešila najveći broj problema u komunikaciji i kvalitetu života naših sugrađana koji slabije čuju, i koji zbog toga ne bi smeli biti na margini našeg društva.

Na realnim primerima osoba koje su učestvovale u pilot-programu koji je trajao 2 meseca, i na izlaganju njihovih iskustva na konferenciji, mogli smo zaključiti da su sa oduševljenjem proživeli taj period kada su preko tablet-računara mogli komunicirati sa svima, uz pomoć tumača znakovnog jezika koji bi im direktno prevodio šta osoba sa kojom uživo razgovaraju govori.

Nakon toga svi smo se mogli uveriti kako izgleda praktična primena ovakvog Call-Centra na osnovu demonstracije kolega iz Švedske, koji su uspostavili vezu između gluve osobe u Novom Sadu i doktora, kako bi plastično pokazali kako centar funkcioniše kada nam je preko potrebna pomoć. Takođe smo imali prililu čuti obraćanje stručnjaka iz Norveške i Novog Zelanda, direktno preko njihovog uključivanja u konferenciju.

G-din Eddie Evans, tehnički direktor kompanije “T-meeting“ iz Švedske, predstavio nam je kako taj program funkcioniše u drugim zemljama Evrope i sveta, te smo shvatili da Srbija ne bi morala nikako da zaostaje po ovom pitanu za razvijenim zemljama, jer imamo sve potrebne resurse koji bi nam omogućili funkcionisanje Call-Centra, sa malim osvrtom na popravku kvaliteta mreža mobilne telefonije na našim prostorima, kao i uvođenjem posebnog paketa ponuda za internet-korisnike kroz mobilnu pretplatu, što je lako izvodljivo, uz dobru volju mobilnih operatera koji postoje u Srbiji.

Na kraju – ostaje nam da pratimo kako će se dalje razvijati komunikacija između institucija – kako bi pomogli najbolju komunikaciju između građana kojima služe te iste institucije, a ne mogu to sami ostvariti.