konferencija u beogradu

Podrška konferenciji u Beogradu

26. novembra u prostorijama opštine Stari grad u Beogradu održana je međunarodna konferencija pod nazivom “Koračam i slušam“. Oganizator skupa je bila škola za oštećene sluhom i nagluve ”Stefan Dečanski” iz Beograda.

Audio BM, kao generalni zastupnik Cochlear-a, i ovog puta je podržao ovaj skup i obezbedio prisustvo predstavnika ove vodeće svetske firme kao učesnika sa predavanjem na konferenciji. G-đa Viktorija McDonell, poreklom iz Australije, prenela je svoja iskustva održavši predavanje pod imenom „My story“. Iznela je svoju priču o ulozi majke deteta kome je ugrađen prvi kohlearni implant na svetu. G-đa Viktorija je već bila kod nas u Srbiji ove godine, u maju u Novom Sadu na seminaru Audio BM-a i Cochleara u ŠOSO Milan Petrović (više detalja o tom izuzetno posećenom i popraćenom seminaru možete videti OVDE).

konferencija u beogradu

Program konferencije “Koračam i slušam“ je trajao od 11h do 15h, a Audio BM štand, sa prezentacijom naše kompanije i kompanije Cochlear, se nalazio odmah pored ulaza u konferencijsku salu. Bila nam je čast i profesionalno zadovoljstvo da smo aktivno učestvovali i podržali ovaj skup, uz činjenicu da su u okviru konferencije održana značajna predavanja i prezentacije eminentnih stručnjaka iz oblasti otorinolaringologije, ali i aktivnih organizacija koje se bave rehabilitacijom, edukacijom i podrškom dece sa oštećenim sluhom, ali isto tako i pružanjem podrške roditeljima te dece.

Sasvim je prirodno da Audio BM podržava i učestvuje u događajima ovakvog karaktera.