„Mama, proveri da li čujem!?“


Od rođenja do drugog meseca života Vaša beba pokazuje reakcije na šumove, kao na primer šuštanje svilenim papirom. Ona se oglašava dugim, vibrirajućim vokalima….

PREVENTIVA

(od 1. do 3. meseca):

Od drugog meseca Vaša beba reaguje na muziku i pogledom traži izvor zvuka. Beba se oglašava kada sa njom razgovarate.Sa ulaskom u 4. mesec života Vaša beba, pod uticajem muzike, počinje da „brblja“ ili prestaje da plače. Vaša beba počinje da se oglašava jasnim slogovima menjajući jačinu i visinu tona. Ona čuje veoma tihe šumove i traži njihov izvor…

BRIGA:

Od 8. meseca

Vaše dete reaguje na veoma tihe šumove, čak i onda kada je „zaposleno“ na drugi način. Značenje reči „ne“ postaje razumljivo.

BEZ BRIGE: „Mama“ i „tata“

su tipični pojmovi koji se nauče tokom 9. i 10. meseca,

i čijeg su značenja deca svesna. Ulaskom u 10. mesec života dete reaguje na sopstveno ime. Od 11. meseca Vaše dete počinje da se oglašava „rečenicom od jedne reči“. Ono se raduje dok mu pričate priče, govorite stihove ili pevate pesme.

KAKO SE ZAŠTITITI: 

Ukoliko se razvoj govora ne odvija na pomenuti način onda se mora sumnjati na postojanje oštećenja sluha

Naravno, uvek je bitno da pratite razvoj svoga deteta, a ukoliko primetite izostanak navedenih reakcija, javite se svom doktoru. Svaki dan, svaka sedmica, svaki mesec, veoma su važni za rano otkrivanje oštećenja sluha.

1. i 2. kontrolni pregled se vrše u bolnici
3. kontrolni pregled u toku prva dva meseca
4. kontrolni pregled u toku 4. meseca
5. kontrolni pregled između 6. i 7. meseca
6. kontrolni pregled u toku 12. meseca

Ovaj tekst treba da podstakne svaku majku

da posmatranjem svoga deteta prepozna, što je moguće ranije, eventualna oštećenja sluha

Nagluva deca mogu da nauče da razumeju, čuju i da nauče da govore ukoliko se pravovremeno primeni slušni aparat ili KOHLEARNI IMPLANT.Ukoliko postoji i najmanja sumnja na oštećenje sluha – javite se specijalisti za bolesti uva, grla i nosa.

Novosti & Akcije