izvestaj sa seminara

Izveštaj sa seminara „Aktuelnosti u ORL 2013“

Tradicionalni seminar „Aktuelnosti u ORL 2013“ je okupio više od 250 učesnika iz svih kliničkih centara i zdravstvenih ustanova u Srbiji, kao i iz okruženja. Pored domaćih predavača, učešće na skupu su uzeli i inostrani predavači iz Švajcarske, Češke, Engleske, Danske, Slovenije.

Nakon registracije učesnika seminara i koktela dobrodošlice, pozdravnu reč su imali prof. dr Rade Kosanović šef ORL Klinike Kliničko-bolničkog centra Zvezdara, Blažo Pisarić generalni direktor kompanije Audio BM i ambasadorka Australije u Srbiji dr Helena Studdert.

Predavanja su bila raznolika i podeljena u dva dana. Prvog dana prezentacijama je obuhvaćena oblast kohlearne implantacije i implantacije Baha implanta sa rezultatima, iskustvima i hirurškim aspektima, zatim korelacija između ASSR i AEP kod dece, značaj multifrekvencijske timpanometrije u neonatalnom skriningu sluha, klinička primena vestibularno evociranih miogenih potencijala, kao i nova tehnologija proizvođača slušnih aparata Bernafon i Unitron.

Predavanja su imali istaknuti domaći i strani predavači: Antonio Sportelli, prof. dr Rade Kosanović, dr Martin Topol, prof. dr Dragan Dankuc, prof. dr Ljiljana Vlaški, prof. dr Janez Rebol, prim. dr Ivan Baljošević, prof. dr Zoran Komazec, dr Sandra Stojanović, doc. dr Slobodanka Lemajić Komazec, Sonja Kremer, dr Douglas Baldwin, Peter Smith, dr Milan Vasić, dr Petar Vasiljević, prof. dr Radan Starčević i Anders Bjerg.

Uveče je organizovana svečana večera u restoranu Hotela Tulip Inn, kojom prilikom je ambasadorka Australije u Srbiji u ime kompanije Cochlear uručila zahvalnice prof. dr Draganu Dankucu, prof. dr Zoranu Komazecu, prof. dr Radetu Kosanoviću, prof. dr Ljiljani Vlaški i prof. dr Zoranu Ivankoviću povodom 10 godina programa kohlearne implantacije u Srbiji.

Gosti su imali prilike da uživaju uz živu muziku, a podeljene su i nagrade iz nagradne igre kompanije Bernafon u kojoj su mogli da učestvuju svi koji su prisustvovali predavanju audiologa iz ove kompanije. Takođe, Bernafon je priredio iznenađenje u vidu torte spremljene povodom 20 godina postojanja kompanije Audio BM.

Drugog dana je program započet predstavljanjem novih otoloških proizvoda kompanija Summit Medical i Grace Medical, zatim su na dnevnom redu bile prezentacije vezane za ugradnju govorne proteze u smislu rehabilitacije govora, komplikacija nakon ugradnje i primene botoksa kod pacijenata spastičnog hipofarinksa nakon ugradnje proteze. Program je završen prezentacijom vHIT uređaja kompanije GN Otometrics.