edukacija audiobm zaposlenih

Edukacija za AUDIO BM ljude

Na Divčibarama je 22. i 23. marta 2013. godine održana edukacija za akustičare zaposlene u Audio BM-u. Skupu je prisustvovao gospodin Maarten Dekker iz kompanije Unitron, koji je govorio o novom Super Power slušnom aparatu MAX, novom konceptu probe slušnog aparata preko Flex:trial aparata, kao i o dodatku uMic i softveru za podešavanje slušnog aparata TrueFit. Takođe je prisutan bio i direktor Audio BM-a Blažo Pisarić, koji je imao predavanje o problemima u radu sa klijentima.

Pored toga zaposleni u sedištu firme Audio BM u Novom Sadu imali su predavanja o:

  • radu sa slušnim aparatima (praktični primeri, ispravljanje grešaka koje su uočene u radu sa slušnim aparatima, pristup klijentu, uzimanje otisaka),
  • izboru između slušnog aparata, kohlearnog implanta i Bahe (kad se preporučuju i osnovne razlike),
  • tinitusu,
  • novom programu – higijena, čepovi za buku,
  • REM-u – realnim parametrima slušnog kanala.