Danilo Krstajić – Prvi kohlearno implantirani doktor medicine u Srbiji

Danilo Krstajić rođen je sa teškim oštećenjem sluha, ali je pored toga uspeo da ostvari jedan od svojih snova. Iako je imao 13 godina kada mu je ugrađen kohlearni implant, svojom voljom, upornošću i zalaganjem savladao je sve prepreke i postao je prva implantirana osoba u Srbiji sa zavidnim akademskim dostignućem i zvanjem doktora medicine.

Danilu je 2008. godine u Kliničkom centru Vojvodine ugrađen implant australijske kompanije Cochlear, koja je lider na polju implantacija u svetu, sa kojim odlično funkcioniše u svakodnevnim obavezama i koji mu je kako i on kaže povećao kvalitet života. Prilikom ugradnje i rehabilitacije nakon ugradnje implanta aktivno je učestvovalo i stručno tehničko osoblje naše kompanije Audio BM, koja je generalni zastupnik kompanije Cochlear za Srbiju.

Imali smo čast da prisustvujemo odbrani diplomskog rada našeg klijenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Izuzetno nam je drago što smo mogli da posmatramo njegov napredak i da na neki način budemo deo njegovog uspeha.

Danilo Krstajić

Tema diplomskog rada je bila „Implantabilna slušna rešenja kod pacijenata sa oštećenjem sluha“ kroz koju je pored teorijskih osnova i svoje lično iskustvo sa kohlearnim implantima povezao sa temom diplomskog rada. Danilo je odbranio rad pred komisijom: prof. dr Zoran Komazec (predsednik), prof. dr Slobodanka Lemajić Komazec (član) i prof. dr Dragan Dankuc (član).

Profesor dr Dragan Dankuc koji je bio i mentor Danilu na diplomskom radu, kao upravnik ORL klinike Kliničkog centra Vojvodine sa svojim timom je prvi u Srbiji izvršio ugradnju kohlearnog implanta davne 2002. godine.
Bio je zaslužan da kohlearna implantacija u Srbiji postane Nacionalni program od 2005. godine i od tada se pružila mogućnost deci i pacijentima sa teškim i ekstremnim oštećenjima sluha da ponovo čuju.

Nakon završenog fakulteta, Danilo planira da nastavi dalje da se usavršava u medicini, a najveća želja mu je da se bavi otorinolaringologijom.
Mi mu želimo puno sreće i uspeha u daljem životu i da nastavi da ostvaruje svoje snove!