Da li je pričanje mobilnim telefonom štetno?


Istraživanja koje dokazuju uticaj mobilnih telefona na rad moždanih ćelija uglavnom beleže pojačanu aktivnost dela mozga koji je bio bliže anteni mobilnog uređaja, ali uprkos senzacionalističkim povremenim napisima u štampi ne uspostavljaju čvrstu vezi između korišćenja ovog aparata i raznih vrsta tumora.

Ova istraživanja uglavnom dokazuju da moždane ćelije koje su bile neposredno uz mobilni telefon troše puno više energije od onih koje su bile udaljene, ili da se nakon recimo deset minuta pričanja temperatura mozga povećava za jedan stepen.

Iako i dalje nema jasno objavljenih dokaza da je ta aktivnost opasna po zdravlje i da može izazvati tumor kako se često misli, veza između radioaktivnosti mobilnog i rada mozga ipak postoji. Prema dosadašnjem iskustvu pak, štetan uticaj radijacije može se sprečiti ukoliko se mobilni telefon drži na sigurnoj udaljenosti.

Za dugotrajnu i čestu upotrebu mobilnog telefona savetuju se slušalice i mikrofon. Na taj način se može sprečiti neposredna i dugotrajna izloženost moždanih ćelija radioaktivnom zračenju.S obzirom da se većina komunikacije u današnje doba i odvija putem pisanih poruka, treba slediti taj trend i kad god je to moguće slati SMS umesto razgovora. Pisanje poruke putem mobilnog puno je manje štetno od razgovora s obzirom da je mobilni telefon tada poprilično udaljen od moždanih ćelija i ne deluje na njih.Upotrebu mobilnog kao jutarnjeg alarma treba izbegavati, naročito zbog toga što je blizu uzglavlja (na noćnom ormariću ili ispod jastuka) i emituje magnetske talase.

Vrlo je preporučljivo izbegavati svaku neposrednu blizinu mobilnog kada ga ne koristite. Držanje u džepu pantalona ili majice duže vrijeme zasigurno nije bezopasno, s obzirom da je tada uređaj gotovo direktno prislonjen uz kožu tijela. I konačno futrola za mobilni nije samo marketinški trik, dokazano je da torbica na mobilnom smanjuje radijaciju za čak dvije trećine. A sve što može doprineti zaštiti od štetnog zračenja nije suvišno imati.

Izvor vesti: www.danas.rs