ana lukic znakovi za gluve

Call-Centar za gluve i nagluve

Kompanija „Audio BM” u saradnji sa švedskom kompanijom „T-meeting” i Savezom gluvih i nagluvih Srbije održaće 9. septembra 2015. god. u 12h u Medija Centru u Beogradu konferenciju za štampu u vezi sa realizacijom projekta “Call centar“ za gluve i nagluve osobe u Republici Srbiji.

Biće predstavljeni rezultati pilot projekta koji za svoj cilj ima stvaranje Call centra za gluva lica, kojim se rešava problem komunikacije gluvih lica između sebe, komunikacije gluvih lica sa čujućim osobama i lakši pristup gluvih lica u ustanove od javnog značaja.

Ovaj projekat predstavlja idejno rešenje za primenu zakona o upotrebi znakovnog jezika. Trenutno se u Srbiji zadovljavaju potrebe 10-15% gluvih osoba. Zbog nemogućnosti ostvarivanja komunikacije sa čujućim osobama, gluva lica nemaju mogućnost pravog obrazovanja, zapošljavanja, često se povlače u sebe i postaju socijalni slučajevi.

Call centar za gluva lica se u svetu primenjuje već desetinama godina i daje odlične rezultate u približavanju gluvih lica čujućim osobama i uvođenju gluvih u normalne tokove života. Na konferenciji će biti demonstrirano kako funkcioniše call centar za gluva lica, koje su njegove prednosti u odnosu na tradicionalan način tumačenja u Srbiji i iskustva ljudi koji već godinama koriste ovakav način komunikacije sa gluvim licima.

Govore:

Tvorci specijalizovanog programa za gluva lica koji se upotrebljava u call centrima širom sveta.
Osnivači call centra za gluve u Švedskoj i Norveškoj.
Gosti iz zemalja u regionu koji žele da podrže prvi call centar ove namene u regionu.