Bolji sluh u tri jednostavna koraka…


Poboljšanje Vašeg sluha ponovo Vas povezuje sa svetom,

sa ljudima do kojih Vam je stalo i aktivnostima koje ste propuštali. Kada se odlučite da preduzmete ovaj važan korak, evo šta možete da očekujete.


Korak 1: Procena

Svrha prve posete specijalisti za slušna pomagala

jeste da se utvrdi da li imate slušno oštećenje i kog stepena. Mnogi ljudi sa sobom dovode člana porodice ili prijatelja.

Evo šta možete da očekujete:

  • Procenu istorije Vašeg sluha
  • Ispitivanje uva kako bi se isključila mogućnost da je problem nastao usled ušne masti ili infekcije
  • Ispitivanje sluha da se utvrdi šta možete a šta ne možete da čujete
  • Utvrđivanje da li imate oštećenje sluha i ukoliko je to slučaj, kog tipa
  • Razgovor o slušnim rešenjima, koja mogu da uključe strategije komunikacije, slušne aparate i/ili pomoćne slušne uređaje:

Ukoliko su slušni aparati rešenje za Vas, Vaš specijalista za slušna pomagala će Vam pomoći da izaberete onaj koji odgovara Vašem oštećenju sluha, životnom stilu, izboru u pogledu izgleda aparata i budžetu. U zavisnosti od stila koji izaberete, možda ćete imati podešavanje već pri prvoj poseti ili će se oliva praviti po meri Vašeg uva i vratićete se na podešavanje za nekoliko nedelja.

Korak 2: Podešavanje

Tokom podešavanja Vaš specijalista za slušna pomagala će obezbediti:

  • Da imate udobno podešavanje
  • Da su Vaši slušni aparati programirani za Vaše oštećenje sluha, podešeni na udobnu jačinu zvuka i programirani da rade optimalno u najuobičajenijim slušnim okruženjima u kojima se nalazite
  • Da saznate više o Vašim slušnim aparatima, uključujući način upotrebe, stavljanje, skidanje i održavanje aparata, kao i kako da zamenite baterije

Nakon podešavanja, isprobajte slušne aparate u različitim okruženjima. Razgovarajte sa svojom porodicom i prijateljima i beležite kako stvari zvuče. Ukoliko stvari zvuče različito, to je potpuno prirodno. Dajte sebi vremena i strpljenja da Vam bude udobno sa Vašim novim sluhom.

Korak 3: Kontrola

Kontrola sledi nakon nekoliko nedelja nošenja Vaših novih slušnih aparata. Ovo je pravo vreme da:

  • Podelite Vaša iskustva – što više informacija date, to Vaš specijalista za slušna pomagala može bolje da obezbedi da Vaši slušni aparati rade optimalno za Vas
  • Fino podesite Vaše slušne aparate – sa informacijama koje date, Vaš specijalista za slušna pomagala može napraviti sva neophodna podešavanja radi poboljšanja Vašeg iskustva slušanja.