AUDIO BM Laboratorija za etaloniranje

Dijagnostička oprema koja se koristi za ispitivanje praga sluha i ostalih parametara vezanih za sluh mora davati precizne i jednoznačne rezultate kako bi se na pravi način i blagovremeno utvrdili poremećaji sluha, a samim tim na vreme lečili i amplifikovali. Zbog intenzivnog korišćenja i samog procesa starenja komponenti opreme, dolazi do odstupanja od deklarisanih tačnih vrednosti koja vremenom postaju sve izraženija i nalazi više nisu validni i ne oslikavaju pravo stanje kod pacijenata. Upravo zvog toga se preporučuje da se oprema u određenim vremenskim intervalima (1 – 2 godine) testira i podešava – kalibriše kako bi se eliminisala greška merenja usled gore spomenutih odstupanja.

Zbog svega navedenog, Audio BM je osnovao i akreditovao laboratoriju po standardu ISO 17025, za etaloniranje dijagnostičke ORL opreme kao prvu takve vrste u Srbiji.

Naš posao je rezultirao odlukom o akreditaciji Akreditacionog tela Srbije (ATS) – oblast audiometri, od 21.09.2012. godine čime je potvrđena naša rešenost da idemo u korak sa vremenom na dobrobit svih pacijenata a takođe i da olakšamo rad ORL službi. Cilj akreditacije je bio da postanemo ustanova koja je akreditovana da obavlja usluge etoloniranja uređaja koji se koriste u dijagnostici, kako bi isti pokazivali merodavne rezultate na osnovu kojih lekari specijalisti ORL propisuju slušna pomagala ili koriste druge metode rešavanja problema sluha kod pacijenata.