20 godina uspeha sa Unitronom

Danas se uspeh meri razumevanjem potreba i mogućnosti poslovnih partnera. Zejednička misija partnertsva u poslovanju sa slušnim aparatima predstavlja jedan cilj – ispuniti očekivanja korisnika slušnih aparata.

Pacijenti očekuju izuzetno razumevanje i personalno rešenje, koje uključuje i njih same u proces na svakom koraku ka boljem sluhu. Upravo je takva i poslovna saradnja koja traje između Unitona i Audio BM-a već punih 20 godina unazad. Zahvaljujući odličnom razumevanju i međusobnoj podršci između g-dina Maartena Dekkera, direktora za razvoj u Unitron kompaniji i g-dina Blaže Pisarića generalnog direktora i osnivača Audio BM-a. Sve ove godine koje su za nama kontinuirani napredak je bio deo naše poslovne saradnje i odličnog razumevanja. Audio BM je dobio priznanje kao zastupnik Unitron brenda za izuzetan uspeh u razvoju i implementiranju najnovijih rešenja za slušne aparate u poslednjih 20 godina na našim prostorima.